Porównanie wersji

Odpowiedni plan dla każdego użytkownika


SecureAPlus-Lite-Free-2019

Lite
SecureAPlus-Essentials-2019

Essentials
SecureAPlus-Essentials-2019

Pro
Ustawienia czułości
Zawsze średnia
Skanowanie w czasie rzeczywistym
Pełne skanowanie systemu
Skanowanie na żądanie
Włączanie/wyłączanie automatycznych aktualizacji
Tryby kontroli aplikacji
    Tryb interaktywny
    Tryb blokady
    Tryb ufaj wszystkim
Tylko do ponownego rozruchu
    Tryb nie przeszkadzać
    Tryb cichy
    Tryb obserwacji
Wyłączenie zaufania w oparciu
o podpis cyfrowy
Zaufanie poprzez podpis cyfrowy
    Zaufane przez system
    Nazwa w zaufanych
    certyfikatach
    Nazwa i odcisk cyfrowy w
    zaufanych certyfikatach
Zaawansowane ustawienia
kontroli aplikacji
    Importowanie/eksportowanie
    białej listy i ustawień
    Kompaktowa biała lista
    Dodawanie / usuwanie
    ograniczonych aplikacji
    Dodawanie / usuwanie
    zaufanych certyfikatów

Podgląd bez edytowania
    Dodawanie / usuwanie
    reguł skryptu

Podgląd bez edytowania
Biała lista zewnętrznych
urządzeń pamięci masowej
Ochrona przed atakami
bezplikowymi
    Ochrona procesu przed
    wstrzyknięciem DLL
    Ochrona poprzez
    wiersz poleceń
    Edytowalne reguły
    wiersza poleceń

Tylko usuwanie
    Edytowanie białej listy
    wiersza poleceń

Tylko usuwanie
Włączanie / wyłączanie Universal AV
Stałe przesyłanie
nieznanych próbek
Wybór silników
Skanowanie aplikacji
Skanowanie w czasie rzeczywistym
Pełne skanowanie systemu
    Automatyczne
Tylko ręcznie
    Włączanie / wyłączanie
    Włączanie / wyłączanie
    przesyłania próbek

Zawsze włączone*
Wyłączanie przesyłania
nieznanych próbek
**
Ustawianie dziennych
limitów przesyłania

Stałe przesyłanie
nieznanych próbek
Zaufane grupy i użytkownicy
    Dodawanie / usuwanie
    zaufanych grup

Tylko usuwanie
    Dodawanie / usuwanie
    zaufanych użytkowników

Tylko usuwanie
Ustawienia chronione hasłem
Serwer zarządzania
bezpieczeństwem SecureAge
Zarządzanie wieloma urządzeniami
    Dodawanie / usuwanie
    urządzeń
    Status zainfekowania
    urządzenia
    Alerty o infekcji na email
    Dodawanie / usuwanie reguł
    Śledzenie lokalizacji
    urządzenia
Zdalne zarządzanie białą listą
    Żądanie zatwierdzenia
    białej listy
    Zatwierdzanie białej listy
    Centralna biała lista
Obsługa Windows Server
Obsługa starszych Windows
Integracja z telefonem Android

*Automatyczne przesyłanie próbek działa zawsze, gdy Universal AV jest włączony. Przestanie działać, jeśli Universal AV zostanie wyłączony.

**Automatyczne przesyłanie nieznanych próbek nie będzie działać, jeśli Universal AV zostanie wyłączony.

Porównanie wersji

Odpowiedni plan dla każdego użytkownika

Lite Essentials Pro
Ustawienia czułości
Zawsze średnia
Skanowanie w czasie rzeczywistym
Pełne skanowanie systemu
Skanowanie na żądanie
Włączanie/wyłączanie automatycznych aktualizacji
Tryby kontroli aplikacji
    Tryb interaktywny
    Tryb blokady
    Tryb ufaj wszystkim
Tylko do ponownego rozruchu
    Tryb nie przeszkadzać
    Tryb cichy
    Tryb obserwacji
Wyłączenie zaufania w oparciu
o podpis cyfrowy
Zaufanie poprzez podpis cyfrowy
    Zaufane przez system
    Nazwa w zaufanych
    certyfikatach
    Nazwa i odcisk cyfrowy w
    zaufanych certyfikatach
Zaawansowane ustawienia
kontroli aplikacji
    Importowanie/Eksportowanie
    białej listy i ustawień
    Kompaktowa biała lista
    Dodawanie / usuwanie
    ograniczonych aplikacji
    Dodawanie / usuwanie
    zaufanych certyfikatów

Podgląd bez edytowania
    Dodawanie / usuwanie
    reguł skryptu

Podgląd bez edytowania
Biała lista zewnętrznych
urządzeń pamięci masowej
Ochrona przed atakami
bezplikowymi
    Ochrona procesu przed
    wstrzyknięciem DLL
    Ochrona poprzez
    wiersz poleceń
    Edytowalne reguły
    wiersza poleceń

Tylko usuwanie
    Edytowanie białej listy
    wiersza poleceń

Tylko usuwanie
Włączanie / wyłączanie Universal AV
Stałe przesyłanie
nieznanych próbek
Wybór silników
Skanowanie aplikacji
Skanowanie w czasie rzeczywistym
Pełne skanowanie systemu
    Automatyczne
Tylko ręcznie
    Włączanie / wyłączanie
    Włączanie / wyłączanie
    przesyłania próbek

Zawsze włączone*
Wyłączanie przesyłania
nieznanych próbek
**
Ustawianie dziennych
limitów przesyłania

Stałe przesyłanie
nieznanych próbek
Zaufane grupy i użytkownicy
    Dodawanie / usuwanie
    zaufanych grup

Tylko usuwanie
    Dodawanie / usuwanie
    zaufanych użytkowników

Tylko usuwanie
Ustawienia chronione hasłem
Serwer zarządzania
bezpieczeństwem SecureAge
Zarządzanie wieloma urządzeniami
    Dodawanie / usuwanie
    urządzeń
    Status zainfekowania
    urządzenia
    Alerty o infekcji na email
    Dodawanie / usuwanie reguł
    Śledzenie lokalizacji
    urządzenia
Zdalne zarządzanie białą listą
    Żądanie zatwierdzenia
    białej listy
    Zatwierdzanie białej listy
    Centralna biała lista
Obsługa Windows Server
Obsługa starszych Windows
Integracja z telefonem Android

*Automatyczne przesyłanie próbek działa zawsze, gdy Universal AV jest włączony. Przestanie działać, jeśli Universal AV zostanie wyłączony.

**Automatyczne przesyłanie nieznanych próbek nie będzie działać, jeśli Universal AV zostanie wyłączony.

Już dzisiaj chroń swój komputer za pomocą odpowiedniej kombinacji warstw bezpieczeństwa

Nieważne jaki masz komputer lub czy posiadasz antywirusa czy nie, SecureAPlus jest przeznaczony dla każdego, kto szuka najłatwiejszego sposobu na zwiększenie ochrony przed obecnymi jak i przyszłymi zagrożeniami.

Zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Sam zdecyduj.

Już dzisiaj chroń swój komputer za pomocą odpowiedniej kombinacji warstw bezpieczeństwa

Nieważne jaki masz komputer lub czy posiadasz antywirusa czy nie, SecureAPlus jest przeznaczony dla każdego, kto szuka najłatwiejszego sposobu na zwiększenie ochrony przed obecnymi jak i przyszłymi zagrożeniami.

Zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Sam zdecyduj.